Ostatnie pożegnanie.

Ostatnie pożegnanie.

W dniu 19 sierpnia 2017 pożegnaliśmy panią Iwonę Szostak, współwłaścicielkę i inicjatorkę powstania Osady Konnej Assanya w Żmiącej. Ostatnią wolą Pani Iwony było, by rozpoczęte przez nią dzieło było kontynuowane i ośrodek rozwijał się z energią równą tej, którą ona w niego wkładała.

Uchwała Kolegium Sędziów 1/07/2017

Uchwała Kolegium Sędziów 1/07/2017

Kolegium Sędziów MZJ w dniu 6.07.2017 podjęło drogą elektroniczną uchwałę 01/07/2017 - dotyczącą konfliktu interesów. Za uchwałą opowiedziało się pięciu członków kolegium, dwóch nie zabrało głosu.

Protokół Zarząd 1.08.2017 i uchwała 155

Protokół Zarząd 1.08.2017 i uchwała 155

Przedstawiamy protokół z Zebrania Zarządu które odbyło się 1.08.2017