REJESTRACJE I LICENCJE W MAŁOPOLSKIM ZWIĄZKU JEŹDZIECKIM MOŻNA WYKONAĆ:

– Poprzez pocztę e-mail: malwzj@gmail.com
– Osobiście w siedzibie biura MZJ w Krakowie przy ul. Na Błonie 15d (SP 153 wjazd od ul. Zarzecze). W każdy I i III poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.15 do 18.00
KONTAKT Aleksandra Czajka-Sołek tel. 513 142 986 (od 16.00 do 18.00 – w innych godzinach prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub SMS)


KOŃ
W celu rejestracji konia/wykupu rocznej licencji dla konia należy:

– wypełnić wniosek o wydanie licencji
– dołączyć potwierdzenie wpłaty
– UWAGA!!! W przypadku pierwszej rejestracji konia do wniosku należy dołączyć skan paszportu. (strony dotyczące danych konia, rodowodu i danych właściciela)


ZAWODNIK
W celu rejestracji zawodnika/wykupu rocznej licencji dla zawodnika należy:

– wypełnić wniosek o wydanie licencji
– dołączyć skany wszystkich dokumentów, które są załącznikami do wniosku, tj. kopia ubezpieczenia NNW, kopia orzeczenia lekarskiego, dla osób niepełnoletnich, zgoda rodzica/ opiekuna na starty.
– dołączyć potwierdzenie wpłaty


KLUB
W celu rejestracji klubu/ wpłaty corocznej składki członkowskiej, należy:

– wypełnić wniosek rejestracyjny oraz dołączyć kopię statutu;
– w przypadku dokonywania corocznej wpłaty, kluby, których dane na stronie mzj.krakow.pl są niekompletne lub uległy zmianie, proszone są o wypełnienie karty wniosku rejestracyjnego;
– dołączyć potwierdzenie wpłaty

DANE DO PRZELEWU:

Małopolski Związek Jeździecki ul. Na Błonie 15d 30-147 Kraków PEKAO S.A. 19 1240 1431 1111 0010 0710 5864

Biuro MZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem koni oraz zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu PRAWIDŁOWO wypełnionych dokumentów.


UWAGI:
- LICENCJA – ma charakter terminowy, jest wydawana na jeden rok kalendarzowy (01.01. do 31.12.) i jest ważna od dnia wydania.
- Adres zawodnika musi zawierać KOD POCZTOWY.
- W formularzu przelewu prosimy dokładnie wpisywać w polu TYTUŁEM kogo i czego dotyczy przelew bankowy. Przelewy w których nie będzie wyraźnie zaznaczone czego dotyczą - będą traktowane jako darowizna na rzecz Małopolskiego Związku Jeździeckiego.
- Konie na zawodach regionalnych mają prawo do startu z licencją ogólnopolską (PZJ) lub regionalną (MZJ lub swojego WZJ).