Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Uchwała 170

Zarząd uchwalił uchwałę drogą elektroniczną o przedłużeniu terminu składania wniosków o organizację Mistrzostw Małopolski do 17.12.2017.

Protokół zebrania zarządu 27.11.2017

Przedstawiamy protokół zebrania zarządu 27.11.2017

Uchwała 163

Dnia 15.11 Zarząd uchwalił drogą elektroniczną uchwałę o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie szkoleń do 25.11

Protokół z zebrania 24.10

Przedstawiamy protokół i uchwały z zebrania zarządu z dnia 24.10

Protokół zebrania zarządu 27.09

Protokół zebrania zarządu 27.09.2017

Uchwały 157-159

Uchwały z dnia 27.10.2017

Uchwała 156

Zarząd podjął drogą elektroniczną uchwałę o przyjęciu w poczet członków MZJ KJ Interpolo

Uchwała Kolegium Sędziów 1/07/2017

Kolegium Sędziów MZJ w dniu 6.07.2017 podjęło drogą elektroniczną uchwałę 01/07/2017 - dotyczącą konfliktu interesów. Za uchwałą opowiedziało się pięciu członków kolegium, dwóch nie zabrało głosu.

Protokół Zarząd 1.08.2017 i uchwała 155

Przedstawiamy protokół z Zebrania Zarządu które odbyło się 1.08.2017

Uchwała 154

Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków MZJ klubu SKJ Husaria

Uchwały 151-153

Prezentujemy uchwały z zebrania zarządu z dnia 17.07.2017 Uchwała 151 - Koordynator Szkolenia Jeździeckiego PZJ Uchwała 152 - zmiana na stanowisku Szefa WKE Uchwała 153 - Wniosek o dofinansowanie startu w MP w paraujeżdżeniu

Protokół zebrania zarządu 17.07

Prezentujemy protokół i uchwały z zebrania zarządu z dnia 17.07.2017

Uchwały 148-150

Zarząd w dniu 6.07.2017 podjął drogą elektroniczną uchwały 148/07/2017 - rozegranie MM A JM mimo mniejszej liczby zawodników niż przewidziana w Regulaminie MM 149/07/2017 - zwiększenie środków na nagrody w MM 150/07/2017 - przyjęcie w poczet członków MZJ LKS Botoja

Protokół Zebrania Zarządu 12.06.2017

Prezentujemy protokół i uchwały z zebrania Zarządu 12.06.2017.

Protokół WZ 15.05.

Przedstawiamy protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-statutowego.

Protokół z zebrania zarządu 15.05.2017

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 15.05.2017 oraz uchwałę 143/05/2017

Uchwała 142

Uchwała nr 142/05/2017 Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę drogą elektroniczną o organizacji Mistrzostw Małopolski w Sportowych Rajdach konnych.

Uchwały 138-141

Prezentujemy treść uchwał podjętych w dniu 12.04.2017 m. in.: zwołanie WZ sprawozdawczo-statutowego MZJ 15.05.2017 przyjęcie KJ Konsul w poczet członków MZJ

Protokół zebrania z dnia 12.04.2017

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu z dnia 12.04.2017

Uchwała 137

Uchwała 137/03/2017 Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu regulaminu rankingu MZJ w sportowych rajdach konnych 2017.

Uchwały 135 i 136

Uchwała 135/03/2017 Przyjęcie do MZJ Klubu Sportowego Laser Team. Uchwała 136/03/2017 Przyjęcie do MZJ Klubu Sportowego Stadnina Koni Krzywopłoty.

Protokół zebrania zarządu 6.03

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu z dnia 6.03.2017

Uchwały 131-134

Zarząd na zebraniu w dniu 6.03 podjął uchwały w sprawie: 131/03/2017 Korekta Regulaminu Pucharu Małopolski w skokach 132/03/2017 Regulamin Mistrzostw Małopolski w skokach 133/03/2017 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na szkolenia w ramach programu BJR 134/03/2017 Zasady przyznawania Dofinansowania dla członków Kadry Małopolski w ramach programu BJR

Uchwała Komisji Rewizyjnej 1/2017

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.02.2017 podjęła uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika ds. zawierania umów z członkami Zarządu.

Uchwała 130/03/2017

Zarząd uchwalił uchwałę elektroniczną o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach II edycji programu Budujemy Jeździeckie Regiony do północy 5.03.2017r.

uchwała 129/01/2017

Zarząd podjął drogą elektroniczną uchwałę o przyjęciu w poczet członków klubu Riding Center Sosnowice.

Uchwały 127 i 128

Zarząd podjął drogą elektroniczną uchwały o przyjęciu w poczet członków MZJ KJ Czarny Dunajec i KJ Assanya.

Uchwały 123-126

Prezentujemy uchwały podjęte na Zebraniu w dniu 6.02.2017 M.in. Licencje jednorazowe koni, Program "Budujemy Jeździeckie Regiony"

Protokół z zebrania zarządu 6.02.2017

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 6.02.2017

UCHWAŁA 122/01/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę elektroniczną, że nagrody z Funduszu Nagród 2016 nieodebrane do dnia 06.02.2017r. zostaną przekazane z dniem 07.02.2017r. Na Nagrody dla zawodników za Puchar i Ranking MZJ w sezonie 2017.

Uchwała 121/01/2017

Zarząd uchwalił drogą elektroniczną Regulamin Kadry Małopolski.

Uchwały 113-120

Prezentujemy uchwały podjęte na Zebraniu w dniu 9.12. M.in. Kadra Małopolski, Regulaminy MM w ujeżdżeniu i WKKW

Protokół Zebrania Zarządu 9.01.2017

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu które odbyło się 9.01.2017

Protokół z zebrania zarządu 27.12.2016

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 27.12.2016

Uchwały 109-112

Uchwały podjęte podczas zebrania zarządu w dniu 27.12.2016 Poniżej zamieszczamy treści uchwał podjętych na zebraniu: 109/12/2016 - zatwierdzenie kalendarza imprez 2017 110/12/2016 - zatwierdzenie regulaminu Rankingu i Pucharu MZJ w skokach 2017 111/12/2016 - zatwierdzenie regulaminu Rankingu MZJ w WKKW 2017 112/12/2016 - zatwierdzenie regulaminów Rankingu i Pucharu MZJ w ujeżdżeniu 2017

Uchwały 103 - 108

Uchwały podjęte podczas zebrania zarządu w dniu 12.12.2016 Poniżej zamieszczamy treści uchwał podjętych na zebraniu: 103/12/2016 - likwidacja opłaty na Fundusz Nagród 104/12/2016 - opłaty 2017 105/12/2016 - ceny promocyjne za banery na stronie 106/12/2016 - zatrudnienie pracownika biura 107/12/2016 - wynagrodzenie dla osób prowadzących rankingi 108/12/2016 - skład kolegium sędziów i komisji specjalistycznych

Uchwała 102 - Fundusz Szkoleń

Uchwała podjęta na zebraniu w dniu 24.11.2016

Uchwały 100 - 101

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 24.10.2016 r. podjął uchwały nr 100 i 101

Uchwały 97 - 99

Prezentujemy treść uchwał podjętych przez Zarząd w dniu 3.10.2016 Uchwały 97 - 99

Protokół z Zebrania Zarządu 24.10.2016

Prezentujemy protokół z zebrania Zarządu MZJ które odbyło się 24.10.2016