Prezentujemy protokół z zebrania Zarządu MZJ które odbyło się 24.11.2016

Kolejne zebranie zaplanowano na 12.12.2016

Pobierz - Protokół zarząd 24.10.2016