Prezentujemy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 27.12.2016 protokół 27.12.pdf