Prezentujemy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 6.02.2017

Protokół zarząd 6.02.2017.docx (1)