UCHWAŁA 122/01/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę, że nagrody z Funduszu Nagród 2016 nieodebrane do dnia 06.02.2017r. zostaną przekazane z dniem 07.02.2017r. Na Nagrody dla zawodników za Puchar i Ranking MZJ w sezonie 2017.

uchwała podjęta drogą elektroniczną

Odbiór nagród:

Nagrody pieniężne – do odbioru osobiście u Skarbnika MZJ (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu odpowiedniego terminu, bądź w dn. 06.02.2017r. Od godziny 18.30 podczas zebrania Zarządu MZJ).

Przypominamy nagrodzone finansowo miejsca:

Puchar i Ranking skoki przez przeszkody: seniorzy od 1 do 5 miejsca, pozostałe kategorie od 1 do 3 miejsca.

Puchar i Ranking ujeżdżenie: seniorzy od 1 do 3 miejsca, pozostałe kategorie – tylko 1 miejsce

Statuetki i Puchary – do odbioru w siedzibie MZJ w godzinach otwarcia biura.

Przypominamy nagrodzone miejsca:

Puchar i Ranking skoki przez przeszkody: wszystkie kategorie od 1 do 3 miejsca

Puchar i Ranking ujeżdżenie: wszystkie kategorie od 1 do 3 miejsca

ZA: 7

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0