Uchwała 129/01/2017
Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków Małopolskiego Związku
Jeździeckiego klubu Riding Center Sosnowice.
ZA: 8
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1