Uchwała 130/03/2017

Zarząd uchwalił drogą elektroniczną, uchwałę o przedłużeniu termin składania ofert w ramach II edycji programu Budujemy Jeździeckie Regiony. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres malwzj@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do północy 5.03.2017r. W ofercie należy podać: prowadzącego/prowadzących szkolenie, miejsce szkolenia, przewidywaną ilość odbiorców, kosztorys oraz harmonogram. Oferty muszą spełniać wymagania zawarte w Regulaminie BJR 2017.

ZA: 6
PRZECIW: 1
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0