Uchwała 137/03/2017
Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu regulaminu rankingu MZJ w sportowych rajdach konnych 2017.

ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

regulamin rankingu rajdy.doc