Uchwała nr 142/05/2017
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę drogą elektroniczną o organizacji Mistrzostw
Małopolski w Sportowych Rajdach konnych. Mistrzostwa organizowane będą przez Fundację Dowolnie na
koń zgodnie z załączonym regulaminem.
ZA: 6
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W SRK 2017.doc