Uchwała 135/03/2017
Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków Małopolskiego Związku
Jeździeckiego Klubu Sportowego Laser Team.

ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2

Uchwała 136/03/2017
Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków Małopolskiego Związku
Jeździeckiego Klubu Sportowego Stadnina Koni Krzywopłoty.

ZA: 8
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0