Krzysztof Koziarowski - Przewodniczący WKE

Emilia Bożańska - członek WKE

Renata Kurleto - członek WKE

Danuta Lusina - członek WKE

Joanna Mandecka - Turczyńska - członek WKE

Karolina Pindur - Antosz - członek WKE

Bartłomiej Przybyś - członek WKE

Mikołaj Rey - członek WKE

Urszula Śliwa - członek WKE

Katarzyna Waligórska - członek WKE

Łukasz Wituchowski - członek WKE