Zarząd uchwalił 19.01.2017r. drogą elektroniczną Regulamin Kadry Małopolski.
Regulamin służy ustaleniu reguł powoływania do Kadry Małopolski, jej funkcjonowania oraz praw i obowiązków jej członków.

ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

regulamin Kadry Małopolski.pdf (1) uchwała 121.pdf