Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 24.10.2016 r. podjął uchwały nr 100 i 101

Uchwały i protokoły 6713_1_uchwa_a_ranking_Rajdy_100.pdf