Uchwały podjęte podczas zebrania zarządu w dniu 12.12.2016


Poniżej zamieszczamy treści uchwał podjętych na zebraniu:
103/12/2016 - likwidacja opłaty na Fundusz Nagród
104/12/2016 - opłaty 2017
105/12/2016 - ceny promocyjne za banery na stronie
106/12/2016 - zatrudnienie pracownika biura
107/12/2016 - wynagrodzenie dla osób prowadzących rankingi
108/12/2016 - skład kolegium sędziów i komisji specjalistycznych

6785_1_Uchwa_y_103_108.pdf