Zarząd podjął drogą elektroniczną uchwały o przyjęciu w poczet członków MZJ KJ Czarny Dunajec i KJ Assanya.

Uchwała 127/01/2017
Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków Małopolskiego Związku Jeździeckiego Klubu Jeździeckiego Czarny Dunajec.
ZA: 6
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 128/01/2017
Zarząd uchwalił drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków Małopolskiego Związku Jeździeckiego Klubu Jeździeckiego Assanya.
ZA: 6
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0