Uchwała 148/07/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę o rozegraniu Mistrzostw Małopolski w ujeżdżeniu w kategorii Juniorów Młodszych mimo liczby uczestników mniejszej niż przewidziana w Regulaminie MM.

ZA: 7
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0
PRZECIW: 0

Uchwała 149/07/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na nagrody w Mistrzostwach Małopolski o 500 zł na dyscyplinę ujeżdżenia, 500 zł na dyscyplinę WKKW i 2000 zł na dyscyplinę skoków przez przeszkody.

ZA: 5
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2
PRZECIW: 0

Uchwała 150/07/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków MZJ klubu LKS Botoja

ZA: 7
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0
PRZECIW: 0