Przedstawiamy protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-statutowego które odbyło się 15.05.2017.
Przewodniczący: Jacek Turczyński
Protokolant: Wioleta Hajnos

Statut MZJ 15_05_2017.pdf protokół WZ 15.05.2017.pdf